January 2, 2012

Cách tính can chi năm âm lịch

Cách tính can chi của năm âm lịch từ năm mình đang sống.
I/ Cách tính can:
Năm có số đuôi và tương ứng can là : 0-Canh;1-Tân; 2-Nhâm; 3-Quý;  4-Giáp; 5-Ất; 6-Bính; 7-Đinh; 8-Mậu; 9-Kỷ.                                          
II/ Cách tính chi:
1/ Biết năm đang sống.
2/ Lấy số năm đang sống trừ đi số năm cần tìm.
3/ Lấy hiệu ở trên chia cho 12 ra số dư hoặc số dư bằng 0.
4/ Nếu số dư bằng 0 thì năm cần tìm có chi giống chi năm đang sống.
5/ Nếu dư lấy số dư cộng với 1 số cho bằng 12 sau đó tính chi tới từ chi năm đang sống theo thứ tự của 1 số mới tìm. Hoặc tính lùi theo số dư đã có.
5/ Thứ tự 12 chi như sau:
Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tý....
***Ví dụ cho dễ hiểu:
Muốn biết can chi năm 1890?
I/ Năm 1890 có số 0 cuối nên can là Canh.
II/ Tìm chi
1/ Năm đang sống là nhâm thìn 2012;
2/ Hiệu: 2012-1890=122;
3/ Chia 122/12=10 dư 2;
4/ Cộng: 2+10=12 ta được số 10;
5/ Đếm theo thứ tự từ Thìn bắt đầu 1 là Tỵ, 2 là Ngọ,.............10 là Dần.
6/ Đếm lùi theo số dư 2 ta có: 1 là Mẹo, 2 là Dần vậy chi cần tìm là Dần.
7/ Kết luận năm 1890 là năm Canh Dần.
[Trí Trai 2011].

3 comments:

Anonymous said...


Ví dụ năm 98.769.823 trước Công Nguyên là năm Đinh Sửu. Thì cách ở trên tính hơi lâu bác ạ.

pham quoctri said...

Năm 98.769.823 trước Công Nguyên là năm Quý Mão chứ không phải Đinh Sửu.

Anonymous said...

Tôi có cách tính hàng Chi như sau:
B1: Lấy năm cần tính Can Chi trừ đi 3, lấy kết quả chia 12 lấy số dư
B2: Lấy số dư đó trừ đi 1 rồi so sánh với cách đánh số hàng Chi:

Tý-0, Sửu-1, Dần-3,.....,Lợi-11.

Mọi người thấy sao?