December 30, 2011

Xem chữ ký Hồ Chí Minh


Chữ ký của Bác sau ngày Độc lập
Trong những năm tháng sóng gió của nền độc lập non trẻ
Trong (hình trên) và sau (hình dưới) chiến dịch biên giới
Sau chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ
Thời gian chuẩn bị chiến dịch Tết Mậu Thân
Trước khi Bác đi xa


Xem chữ ký của Bác Hồ lúc cuối đời.
1/ Tên Hồ Chí Minh
- Họ Hồ.
- Chữ lót Chí là ý chí, chí hướng, kiên định.
- Tên Minh theo tiếng Trung Quốc chữ Minh bao gồm hai chữ Nhật và Nguyệt lồng vào nhau, nghĩa là mặt trời và mặt trăng chiếu vào, sáng như mặt trời mặt trăng.

2/ Tổng quan
- Chữ ký có góc cạnh chứng tỏ là một người có nghị lực và năng lực làm chính trị.
- Các nét bắt đầu và kết thúc rất đặc biệt.
- Chữ ký không có nét gạch dưới: là người vì dân vì nước không màng danh lợi.
- Nét chữ có nhịp điệu điều hòa, thăng bằng, dính liền nhau: có sức hút đặc biệt, đoàn kết được mọi người.
- Tổng thể chữ ký toát lên vẻ vĩ đại của con người Bác.
3/ Phân tích
- Câu nói nổi tiếng của Bác tôi yêu thích "Không có gì quý hơn độc lập tự do".
- Theo cuốn Bút tích học viết "Chữ ký không có gạch dưới: người có chữ ký như vậy, hoặc thuộc hạng phàm phu tục tử, tiểu tốt vô danh, hoặc thuộc bậc danh cao, vọng trọng mà thiên hạ nghe đến cũng biết là một nhân tài trong xã hội"
- Nét đầu tiên chứng tỏ là người luôn có quý nhân phò trợ, giúp đỡ trong cuộc đời, đi đến đâu cũng có bạn bè cùng chí hướng.
- Chữ H đầu tiên nói lên lúc nhỏ đã có chí tung hoành ngang dọc. Suy nghĩ rất nhiều về tình hình đất nước bị Thực dân Pháp đô hộ, dân chúng lầm than. Có tư tưởng quyết chí ra đi tìm đường cứu nước, thể hiện qua nét gạch tới chữ O. Nét gạch đó nói lên lúc nhỏ đã sớm xa gia đình. Trong thời điểm này có nạn vì các nét ký chém nhau hình chữ thập.
- Nét kéo ngang từ chữ O sang chữ C là lúc quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. Năm 21 tuổi lên tàu đi Pháp.
- Đến đỉnh cao của chữ H đã là một người nổi tiếng cả trong nước và thế giới về hoạt động cách mạng.
- Đến đỉnh cao chữ M đã là chủ tịch nước của VNDCCH. Đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước VNDCCH.
- Nét cuối cùng là nét gạch trên nói về danh tiếng vang dội của Người lưu mãi sử xanh. Cũng thể hiện chí đi đến cuối cùng của sự việc, của chân lý của việc giải phóng dân tộc thống nhất đất nước.
- Chữ ký đầy đủ họ và tên thể hiện sự chân thật, giản dị nhưng thanh cao. Tất cả tổng thống Mỹ cũng ký đầy đủ họ và tên. Thường những người ký đầy đủ họ và tên thường sống thọ (chưa kiểm chứng).
- Nét cuối cùng nhiều người nghĩ là tham vọng thâu tóm quyền lực, nhưng thực chất không phải mà là một mong muốn, mong muốn tột cùng giải phóng đất nước và thống nhất hai miền Nam Bắc.
- Chữ ký không có gạch dưới là người không màng danh lợi cho riêng mình.
(Trí Trai 2009, Vui chơi cũng được một vài trống canh.......)

Xem tổng quan chữ ký Bác Hồ từ năm 1945 đến năm 1969 chỉ là sự thay đổi của nét cuối cùng. Từ nét sổ thẳng xuống bên dưới chữ ký đến đi ngang bằng chữ ký đến vòng lên phía trên đó là sự thay đổi và tư duy của người lạc quan về tương lai. 

No comments: